Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 marca 2023r. godz. 09:00, s. IV rozpozna sprawę  dotyczącą zabójstwa matki.

Sprawa dotyczy mężczyzny, któremu zarzucano, że w dniu 3 sierpnia 2021 roku w Giżycku w mieszkaniu działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia matki dusząc ją rękoma doprowadził do zagardlenia w przebiegu zadławienia, a także uderzając po całym ciele, w tym w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej pięściami i kopiąc spowodował obrażenia ciała w postaci licznych podbiegnięć krwawych w obrębie głowy, szyi i klatki piersiowej oraz kończyn dolnych i górnych czym doprowadził do nagłej i gwałtownej śmierci pokrzywdzonej w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej gwałtownym uduszeniem poprzez zagardlenie przez zadławienie, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Ponadto zarzucono mu, że  w okresie od 3 sierpnia 2021 roku do 7 sierpnia 2021 roku to jest dnia ujawnienia przez funkcjonariuszy KPP w Giżycku zwłok matki w Giżycku w mieszkaniu będąc osobą najbliższą wobec zmarłej odstępując od czynności związanych z jej pochówkiem, owinął jej zwłoki w całości plastikową folią malarską, skrępował kończyny dolne taśmą malarską, a następnie umieścił w wannie, przykrywając głowę zmarłej poszwą na kołdrę, po czym kładąc na tak owinięte i umieszczone w wannie ciało kołdrę, ręcznik i dodatkową folię malarską doprowadził do ich  częściowego rozkładu w wyniku zmian gnilnych, czym znieważył zwłoki Barbary Małgorzaty Borowiec, tj. o czyn z art. 262 § 1 k.k.,

Nadto zarzucono mu, że w okresie od sierpnia 2020 roku do 3 sierpnia 2021 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których określał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe, groził pozbawieniem życia, a także stosował przemoc fizyczną bijąc ją po całym ciele, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 13 maja 2022 r. sygn. akt II K 161/21  ramach zarzucanego mu czynu z pkt I aktu oskarżenia uznał oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu i przestępstwo to zakwalifikował jako przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto uznał go za winnego czynu z pkt II aktu oskarżenia i skazał go i  wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Uznał go także za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z pkt. III aktu oskarżenia i wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy orzekł wobec oskarżonego karę łączną  15 (piętnastu) lat  pozbawienia wolności.

Apelacje od tego wyroku wniósł prokurator i obrońca.

              Prokurator zarzucił orzeczeniu rażącą niewspółmierność orzeczonej kary 15 lat pozbawienia wolności i domagał się wymierzenia oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności.

              Obrońca zaskarżył wyrok w części dotyczącej kary. Wniósł o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów z pkt I i III aktu oskarżenia i zmianę rozstrzygnięcia odnośnie pkt II aktu oskarżenia i wymierzenie oskarżonemu kary ograniczenia wolności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 16 marzec 2023 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 16 marzec 2023 Radosław Świsłocki Porównanie