W dniu 13 kwietnia 2023r., godz.12:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą odszkodowania i zadośćuczynienia za pozbawienie wolności  przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie III Ko 166/22 na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1693) zasądził od Skarbu Państwa z tytułu pozbawienia wolności w okresie od nieustalonego dnia lipca 1945 roku do dnia 10 lutego 1955 roku przez działające na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości zadośćuczynienie na rzecz wnioskodawczyni w kwocie 1 430 000 (jednego miliona czterystu trzydziestu tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Oddalił wniosek w pozostałym zakresie.

Apelację od tego wyroku wniósł prokurator domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania ewentualnie w przypadku nie uwzględnienia zarzutu z pkt I apelacji obniżenie zasądzonej kwoty do 700.000 złotych.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 kwiecień 2023 Magdalena Kukiełko