W dniach 18-19 kwietnia 2023r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku przeprowadził szkolenie obronne,
w którym udział wzięli Prezesi i Dyrektorzy Sądu Apelacyjnego i Sądów Okręgowych, Prezesi Sądów Rejonowych oraz inspektorzy ds. obronnych Sądu Apelacyjnego i Sądów Okręgowych.

W szkoleniu wziął udział Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Paweł Makarowski.

Szkolenie obejmowało przedstawienie przez  inspektorów CZK PUW oraz inspektorów ds. obronnych Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego w Białymstoku:

 -  zagrożeń dla województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnianiem zagrożeń skażeniami   promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi oraz sposobów powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach,

 -  możliwościach użycia i przenoszenia broni jądrowej przez potencjalnego agresora, tj. Federację Rosyjską,

 -  szkodliwego wpływu czynników wybuchu jądrowego, skażeń promieniotwórczych powstałych w wyniku awarii elektrowni jądrowej jak również uszkodzenia zbiorników z TŚP oraz możliwości i sposobów ochrony pracowników przed wymienionymi czynnikami,

  - ochrony ludzi przed skażeniami przy wykorzystaniu etatowych indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,

  -  rozpoznania skażeń promieniotwórczych i chemicznych przy użyciu przyrządów znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych.

 

 zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3