Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 4 maja 2023r. zmienił  wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie II K 25/22 w ten sposób, że oskarżonego uznał za winnego tego, że w dniu 26 lutego 2022r. przewidując możliwość spowodowania śmierci pokrzywdzonej i godząc się na to, dokonał podpalenia budynku mieszkalnego w ten sposób, że rozlał w jednym z pomieszczeń budynku substancję łatwopalną, a następnie przy użyciu zapalniczki podpalił ją, w wyniku czego doszło do rozprzestrzenia się ognia w całym budynku, w wyniku czego uległ on całkowitemu spaleniu, zaś znajdująca się w sąsiednim pomieszczeniu niepełnosprawna ruchowo, nie mająca możliwości samodzielnego wydostania się na zewnątrz kobieta poniosła śmierć na miejscu, to jest czynu z art. 148 §1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazał go i wymierzył mu karę 10  lat pozbawienia wolności.

W ocenie Sądu Apelacyjnego stan faktyczny od początku nie budził wątpliwości, bowiem ustalono, że oskarżony spowodował pożar budynku mieszkalnego. Wątpliwości zrodziły się w zakresie czy oskarżony działał w zamiarze pozbawienia życia kobiety. W zakresie strony podmiotowej Sąd Okręgowy poczynił błędne ustalenia faktyczne i tym samym apelacja prokuratora zasługiwała na uwzględnienie.

Oskarżony podpalając drewniany, łatwopalny budynek mieszkalny zdawał sobie sprawę, że przebywa w nim osoba, która nie jest w stanie się samodzielnie poruszać i nie jest w stanie sama wyjść się z budynku, a oskarżony nie zrobił nic, aby pomóc tej kobiecie wyjść z budynku.  Oskarżony zatem nie tylko przewidywał skutek w postaci śmierci kobiety ale także na to się godził i dlatego, w ocenie Sadu Apelacyjnego, należało uznać, że swoim zachowaniem wyczerpał znamiona czynu z art. 148§1 k.k., a nie z art. 155 k.k.

Oskarżony był w stanie nietrzeźwości ale to, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego karą adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu jest kara 10 lat pozbawienia wolności, która spełni nie tylko cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego ale także w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 maj 2023 Radosław Świsłocki