W dniu 30 maja 2023r. godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  czterech mężczyzn, którzy w ramach spotkania w celu transakcji sprzedaży siedmiu jednostek broni palnej, pochodzącej z przemytu, czterem nieustalonym kontrahentom, dopuścili się zabójstwa mężczyzny.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem w sprawie o sygn. akt  II K 54/18 w ramach zarzucanego oskarżonym czynu uznał:

  1. pierwszego oskarżonego  za winnego tego, że: we wrześniu 2015 r., nie później niż do dnia 10 września 2015 r., w kompleksie leśnym, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia mężczyzny oddał dwa strzały w jego głowę z pistoletu marki Smith & Wesson kal. 9mm model Shield, przy czym drugiego strzału dokonał po uprzednim skinięciu głową przez drugiego z oskarżonych, wskutek czego pociski nabojów kal. 9mm Luger spowodowały śmierć pokrzywdzonego w następstwie ciężkiego i nieodwracalnego urazu czaszkowo-mózgowego, przy czym zarzuconego czynu dopuścił się, będąc uprzednio skazany w warunkach art. 64 § 1 k.k., w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej roku kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, tj. czynu z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i na tej podstawie skazał go i wymierzył  karę 15 lat pozbawienia wolności,
  2. drugiego oskarżonego uznał za winnego tego, że: we wrześniu 2015 r., nie później niż do dnia 10 września 2015 r., w kompleksie leśnym, działając w zamiarze, aby pierwszy oskarżony pozbawił życia mężczyznę poprzez skinięcie głową, nakłonił go do oddania drugiego strzału w głowę pokrzywdzonego, który to strzał spowodował śmierć pokrzywdzonego w następstwie ciężkiego i nieodwracalnego urazu czaszkowo-mózgowego, tj. czynu z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i wymierzył karę 9 (dziewięciu) lat pozbawienia wolności,
  3. trzeciego i czwartego oskarżonego uznał za winnych tego, że w celu udaremnienia postępowania karnego, pomagali pierwszemu i drugiemu oskarżonemu w uniknięciu odpowiedzialności karnej za zabójstwo w ten sposób, że wspólnie z w/w ukryli zwłoki pokrzywdzonego przez ich zakopanie w oznaczonym ogniskiem miejscu, które to miejsce polano olejem napędowym i innymi środkami chemicznymi, zakupionymi tuż po zabójstwie w celu zabezpieczenia przed ingerencją zwierząt leśnych, a nadto jeden z nich ukrył narzędzie zbrodni poprzez zakopanie pistoletu marki Smith & Wesson kal. 9 mm model Shield na terenie cmentarza parafialnego obok nagrobku swoich krewnych, tj. czynu z art. 239 § 1 k.k. i na tej podstawie skazał ich i wymierzył im kary: 2 lat pozbawienia i 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Apelacje od tego wyroku wnieśli obrońcy oskarżonych i prokurator.

Prokurator zaskarżył wyrok na niekorzyść wszystkich oskarżonych wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uznanie oskarżonych za winnych popełnienia przestępstwa zabójstwa wspólnie i w porozumieniu i wymierzenie kar: pierwszemu oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności, drugiemu 15 lat pozbawienia wolności, trzeciemu 12 lat pozbawienia wolności i czwartemu przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary 7 lat pozbawienia wolności.

Obrońca pierwszego oskarżonego  wniósł  o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, obrońca trzeciego oskarżonego wniósł o  zmianę i uniewinnienie tego oskarżonego od zarzucanego mu czynu, obrońca czwartego z oskarżonych wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 maj 2023 Radosław Świsłocki