W dniu 12 września 2023r. godz. 9:00 s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (sygn. akt II AKa 21/23).
Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie III Ko 201/22 na podstawie art. 552§ 1 i 4 kpk  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców:
a) pierwszego za pozbawienie wolności w okresie od 12.05.2015roku do 27.04.2017roku kwotę 150 750 ( sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) zł tytułem odszkodowania i kwotę 882 126, 02 ( osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia sześć 02/100)  zł tytułem zadośćuczynienia;
b) drugiego za pozbawienie wolności w okresie od 12.05.2015roku do 27.04.2017roku kwotę 128 640 ( sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści) zł tytułem odszkodowania i kwotę 661 591,50 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden 50/100)   zł tytułem zadośćuczynienia;
c) trzeciego za pozbawienie wolności w okresie od 19.02.2016roku do 27.04.2017roku kwotę 21500 ( dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) zł tytułem odszkodowania i kwotę 283 070,26 ( dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt  26/100)  zł tytułem zadośćuczynienia
W pozostałym zakresie wniosek oddalił.
Apelację od tego wyroku wniósł Prokurator i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz pełnomocnicy wnioskodawców.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 sierpień 2023 Bartosz Stankiewicz