W dniu 10 października 2023r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie AKa 120/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 08 maja 2023 r. (sygn. akt II K 119/22) skazujący mężczyznę na karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności za zabójstwo kobiety.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy i brak jest podstaw do kwestionowania tej oceny. Najistotniejszym dowodem w sprawie była opinia DNA. Z opinii wynikało jednoznacznie, że na pokrzywdzonej znajdowały się ślady biologiczne oskarżonego. Oskarżony budował linię obrony starając się wykazać, że ślady biologiczne zostały naniesione w innych okolicznościach. Wyjaśnienia oskarżonego nie znajdują odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. W ocenie Sądu Apelacyjnego w żadnych innych okolicznościach nie mogło dojść do pozostawienia śladów biologicznych oskarżonego.

Także zdaniem Sądu Apelacyjnego zarzut rażącej niewspółmierności kary był niezasadny. Sąd orzekając o karze wziął pod uwagę, że działanie oskarżonego było ukierunkowane na zabójstwo, skatował on starszą kobietę i podpalił dom, wprawdzie nie był karany w Polce ale był osobą karaną poza granicami kraju co jest okolicznością obciążającą. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy prawidłowo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. 

Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 październik 2023 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 11 październik 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie