W dniu 28 listopada  2023r., godz. 11.30, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę o sygn. akt  II AKa 121/23  dotyczącą oskarżonego, który nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 16 lutego 2023 r. sygn. akt III K 108/22, został uznany za winnego tego, że w dniu 13 kwietnia 2022 r.  w Mońkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, występując jako funkcjonariusz Policji odebrał od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 30 000 złotych i 707 dolarów doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem, w ten sposób, iż najpierw  nieustalone osoby prowadząc rozmowy telefoniczne z pokrzywdzoną podawały się za prokuratora oraz funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa przez co wprowadzili ją w błąd dotyczący celu przekazania pieniędzy oraz zamiaru dokonania ich zwrotu tj. czynu z art. 286 § 1 k.k.

Nadto został uznanym za winnym tego, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. w Mońkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, występując jako funkcjonariusz Policji odebrał od pokrzywdzonej pieniądze 30 000 złotych i 3150 dolarów amerykańskich doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że uprzednio nieustalone osoby prowadząc rozmowy telefoniczne z pokrzywdzoną podawały się za prokuratora oraz funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa przez co wprowadzili pokrzywdzoną w błąd dotyczący celu przekazania pieniędzy oraz zamiaru dokonania ich zwrotu tj. czynu z art. 286 § 1 k.k

Nadto uznał za winnego tego, że w okresie od 5 maja 2022 r. do 11 maja 2022 r. w Sosnowcu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami występował jako funkcjonariusz Policji, który w dniu 5 maja 2022 r. odebrał od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 140 000 zł i kartę uprawniającą do wypłacania pieniędzy w bankomacie, po czym w dniach od 6 do 11 maja 2022 r. korzystając z przekazanej mu karty płatniczej powiązanej z rachunkiem bankowym prowadzonym na rzecz pokrzywdzonej wypłacił w bankomatach w Markach i Warszawie należące do niej pieniądze w łącznej kwocie 83 000 zł, których nie zwrócono później pokrzywdzonej doprowadzając ją do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem w postaci pieniędzy  w łącznej kwocie 223 000 zł, w ten sposób, że uprzednio nieustalone osoby podawały się za prokuratora oraz funkcjonariuszy prowadzących czynności mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa przez co wprowadzili ją w błąd dotyczący celu przekazania pieniędzy oraz zamiaru dokonania ich zwrotu, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k

 

Sąd Okręgowy orzekł wobec niego karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz: pierwszej pokrzywdzonej kwoty 30 000 zł (trzydziestu tysięcy złotych) i 707 USD (siedmiuset siedmiu dolarów amerykańskich), drugiej pokrzywdzonej kwoty 30 000 zł (trzydziestu tysięcy złotych) i 3150 USD (trzech tysięcy stu pięćdziesięciu) dolarów amerykańskich oraz na rzecz trzeciej pokrzywdzonej kwoty 223 000 zł (dwustu dwudziestu trzech tysięcy złotych).

 

Apelację od tego wyroku złożyli obrońcy oskarżonego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 listopad 2023 Radosław Świsłocki