W dniu 30 listopada 2022 r. godz. 12.00 s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny, który dokonał zabójstwa żony i teściowej nad którymi się znęcał (sygn. akt II AKa 210/23).

Ponadto został on również uznany za winnego podpalenia budynku mieszkalnego należącego do żony, zniszczenia samochodu należącego do żony oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, którzy próbowali go zatrzymać po popełnieniu zbrodni. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 roku (sygn. akt II K 23/23)  skazał oskarżonego na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary łącznej po odbyciu co najmniej 25 lat pozbawienia wolności. Na rzecz dwóch pokrzywdzonych Sąd orzekł po  100 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz na rzecz pokrzywdzonej kwotę 50 000 złotych. Ponadto zobowiązał oskarżonego do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych po  50 000 złotych tytułem naprawienia szkody.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 listopad 2023 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 14 listopad 2023 Radosław Świsłocki Porównanie