W dniu 8 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji obrońcy i prokuratora w sprawie AKa 165/23 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 1 marca 2023 r. sygn. akt II K 34/22 w ten sposób, że podwyższył orzeczoną karę pozbawienia wolności za czyn z art. 148 § 1 k.k. do 20 lat. Sędzia sprawozdawca podał, że zbrodnia została dokładnie zaplanowana, przygotowana oraz wykonana z zimną krwią przez oskarżonego, który kolejno wyrzucił ciało mężczyzny do jeziora, w związku z czym orzeczona przez Sąd I instancji kara pozbawienia wolności w wymiarze 15 lat była rażąco łagodna.

Ponadto Sąd Apelacyjny nie podzielając zarzutów przedstawionych w apelacji obrońcy utrzymał w/w wyrok w zakresie orzeczenia wobec żony zabitego mężczyzny kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy za to, że pomagała sprawcy zbrodni uniknąć odpowiedzialności karnej w ten sposób, że zacierała ślady na miejscu popełnienia przestępstwa (czyn z art. 239 § 1 k.k.) oraz za to, że będąc przesłuchiwania w śledztwie, z obawy przed grożącą jej odpowiedzialnością karną dwukrotnie zeznała nieprawdę, że nie wie kto i w jakich okolicznościach zabił jej męża oraz zataiła prawdę o zacieraniu śladów przestępstwa na miejscu jego popełnienia (czyn z art. 233 § la k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k)

Jednocześnie Sąd uchylił wyrok w części dotyczącej czynu polegającego na ułatwieniu przez w/w kobietę popełnienia zbrodni zabójstwa, poprzez telefoniczne udzielenie informacji o terminie powrotu jej męża i w tym zakresie przekazał Sądowi Okręgowego w Ostrołęce do ponownego rozpoznania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 listopad 2023 Radosław Świsłocki