W dniu 21 grudnia 2023r., godz. 10.15, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna odroczoną w dniu 19 września 2023r., sprawę dotyczącą mężczyzny biorącego udział w wyłudzeniu pieniędzy metodą na wnuczka (sygn. akt II AKa 42/23).

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie III  K 34/22 orzekł wobec oskarżonego karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych z pkt I a/o kwoty 222 000 zł.

Apelację od tego wyroku złożyli prokurator i obrońca oskarżonego. Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody w wysokości 38 000 zł i 41 500 zł i 2300 Euro na rzecz pokrzywdzonych z pkt II i II a/o. Obrońca oskarżonego wniósł o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów, a w sytuacji nie podzielenia zarzutów dotyczących uniewinnienia o wymierzenie oskarżonemu  kary łącznej w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 13 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz