W dniu 20 lutego 2024 r. godz. 10.00 s. IV Sąd Apelacyjny rozpoznana sprawę mężczyzny, który wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 maja 2023 r.  w sprawie o sygn. akt  III K 26/23 został uznany za winnego

, tego, że  w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Białymstoku, podczas przemarszu zorganizowanego w ramach zgromadzenia publicznego odbywającego się z okazji obchodów 82. Rocznicy powstania Obozu Narodowo Radykalnego, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z powodu przynależności narodowej stosował groźbę bezprawną wobec osób narodowości żydowskiej w ten sposób, że po zainicjowaniu przez jednego z uczestników tego marszu hasła: „A na drzewach zamiast liści będą wisieć Syjoniści”, powtórzył je wykrzykując wraz z innymi uczestnikami marszu, nawołując tym samym publicznie do pozbawienia życia osób tej narodowości, a także nienawiści na tle różnic narodowościowych tj.  popełnienia czynu z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 256 § 1 k.k. i za czyn ten skazał go i wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 lata i zobowiązał go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby.

 

Apelację od tego wyroku złożył obrońca oskarżonego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 15 luty 2024 Przemysław Jałoza