W dniu 29 lutego 2024 r., godz.10.20  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę młodego mężczyzny, który podczas libacji alkoholowej zadając siekierą uderzenie w lewą dłoń swojego znajomego spowodował u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci amputacji paliczków trzech palców ręki (sygn. akt II AKa 263/23).

Sąd Okręgowy w Łomży uznał tego mężczyznę za winnego tego, że w dniu 22 marca 2023r. spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego w ten sposób, że przy użyciu siekiery dokonał amputacji paliczka dystalnego palca II, III i IV ręki lewej, które to obrażenia stanowią trwałe, istotne zniekształcenie i zeszpecenie ciała pokrzywdzonego tj. o popełnienie czynu z art. 156 § 1 pkt. 2 kk i stosując przepisy kodeksu karnego w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.2600) za ten czyn z mocy z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. skazał go i wymierzył mu karę 3 lat i 6 miesięcy miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych tytułem nawiązki. 

 

Sąd Apelacyjnyy rozpozna apelację  obrońcy oskarżonego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 luty 2024 Radosław Świsłocki