W dniu 12 marca 2024 r., godz.11.30  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą dwóch młodocianych oskarżonych, którzy w trakcie tzw. ucieczki z młodzieżowego ośrodka wychowawczego dokonali rozboju na dwóch młodych kobietach z użyciem tzw. „tulipana”

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 26.10.2023 r. w sprawie II K 10/23 pierwszego z oskarżonych uznał za winnego tego, że w dniu 2 grudnia 2022r. w Nidzicy działając wspólnie i w porozumieniu z współoskarżonym dokonali rozboju na dwóch kobietach, w ten sposób, że współoskarżony stosował wobec jednej z kobiet przemoc w postaci bicia po głowie, a następnie po przewróceniu jej na ziemię, zażądał od niej wydania saszetki koloru czarnego z napisem adidas z zawartością, zaś oskarżony w tym czasie stosował przemoc fizyczną wobec drugiej kobiety poprzez siłowe posadzenie jej na ziemię, a następnie posługiwał się wobec niej rozbitą szklaną butelką, będącą przedmiotem o właściwościach tnących, będącą tym samym innym, podobnie niebezpiecznym do noża narzędziem, poprzez przystawienie jej do szyi, grożąc jej pocięciem twarzy z jednoczesnym żądaniem wydania należących do pokrzywdzonych przedmiotów, czym spowodował u drugiej z kobiet obrażenia ciała w postaci podbiegnięcia krwawego zlokalizowanego na szyi po stronie prawej, stanowiącego naruszenie nietykalności cielesnej, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia saszetki koloru czarnego z napisem Adidas o wartości 150 zł z zawartością w postaci: kluczy do mieszkania, należącym do niej telefonem komórkowym marki Samsung Galaxy J5 wartości 300 zł oraz należącym do drugiej pokrzywdzonej telefonem komórkowym marki Samsung A13 wartości 2.000 zł, która to saszetka została wydana współoskarżonemu przez pierwszą z kobiet, pod wpływem stosowanej wobec niej groźby oraz pod wpływem stosowanej wobec drugiej pokrzywdzonej przemocy, czym działali na szkodę obu pokrzywdzonych czym wyczerpał dyspozycje z art. 280 § 2 k.k i wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności.

Natomiast drugiego z oskarżonych Sąd uznał za winnego tego, że  w dniu 2 grudnia 2022r. w Nidzicy działając wspólnie i w porozumieniu z współoskarżonym dokonali rozboju na dwóch kobietach, w ten sposób, że stosował on wobec jednej z kobiet przemoc w postaci bicia po głowie, a następnie przewrócenia jej na ziemię, czym spowodował u niej obrażenia ciała w postaci drobnej rany nosa, stłuczenia głowy i wargi dolnej, które to obrażenia stanowiły naruszenie funkcji narządów ciała tj. powłok skórnych twarzy i głowy, trwający nie dłużej niż 7 dni, po czym zażądał od niej wydania saszetki koloru czarnego z napisem adidas z zawartością, zaś współoskarżony w tym czasie stosował przemoc fizyczną wobec drugiej z kobiet poprzez  posadzenie jej siłą na chodniku, a następnie posługiwał się wobec niej rozbitą szklaną butelką, będącą przedmiotem o właściwościach tnących, stanowiącą tym samym inne, podobnie niebezpieczne do noża narzędzie, poprzez przystawienie jej do szyi, grożąc jej pocięciem twarzy z jednoczesnym żądaniem wydania należących do pokrzywdzonych przedmiotów, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia saszetki koloru czarnego z napisem Adidas o wartości 150 zł z zawartością w postaci: kluczy do mieszkania, należącym do niej telefonem komórkowym marki Samsung Galaxy J5 wartości 300 zł oraz należącym do drugiej z pokrzywdzonych telefonem komórkowym marki Samsung A13 wartości 2.000 zł, która to saszetka została wydana oskarżonemu przez pierwszą z pokrzywdzonych pod wpływem stosowanej wobec niej przemocy oraz pod wpływem stosowanej wobec drugiej z pokrzywdzonych przez współoskarżonego groźby, czym działali na szkodę obu pokrzywdzonych  czym wyczerpał dyspozycje art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k i również wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto zobowiązano solidarnie obu oskarżonych do zapłaty na rzecz dwóch pokrzywdzonych kwot po 600 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Apelację od tego wyroku wnieśli obrońcy oskarżonych. Obrońca pierwszego oskarżonego wniósł o złagodzenie orzeczonej kary pozbawienia wolności. poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenie za zarzucany mu czyn. Natomiast obrońca drugiego oskarżonego wniósł o przyjęcie, że dopuścił się on czynu z art. 280 § 1 k.k. i orzeczenie wobec niego kary 2 lat pozbawienia wolności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz