W dniu 25 kwietnia 2024 roku, godz. 9:00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę kobiety oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem i obrotem znacznymi ilościami środków odurzających w postaci kokainy, heroiny, marihuany i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i ekstazy na skalę międzynarodową (Brazylia, Japonia, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja). Przestępczy proceder opierał się między innymi o międzynarodowy obrót środkami odurzającymi z wykorzystaniem ich wprowadzania do przewodu pokarmowego lub urywanie w otworach ciała różnych osób.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 9 października 2023 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 152/22 uznał oskarżoną winną tego, że w okresie od marca 2012 roku do 7 lutego 2013 roku w Polsce, Holandii, Norwegii i innych krajach, brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, tj. przemyt i obrót znacznymi ilościami środków odurzających w postaci kokainy, heroiny, marihuany i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i ekstazy, co wypełnia znamiona czynu z art. 258 § 1 k.k.

Dodatkowo Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że oskarżona, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu przemyt i obrót znacznymi ilościami środków odurzających w postaci kokainy, heroiny i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i ekstazy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2003 roku o przeciwdziałaniu narkomanii:

 • w czerwcu 2012 r. w Holandii, Brazylii i Japonii, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wprowadziła do obrotu znaczną ilość środków odurzających w postaci kokainy w kapsułkach w ilości łącznej co najmniej 1,1 kilograma,
 • w maju 2012 roku w Holandii i Niemczech, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia z Holandii do Niemiec znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości około 5 kg,
 • w okresie od kwietnia roku do sierpnia 2012 roku w Polsce, Holandii, Norwegii, Szwecji, w krótkich odstępach czasu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami:
  • w kwietniu 2012 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, dokonała nabycia z Holandii do Norwegii znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy w ilości łącznej 1.4 kg,
  • w kwietniu 2012 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia z Holandii do Szwecji znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy w ilości łącznej 1,4 kg,
  • w sierpniu 2012 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, dokonała nabycia z Holandii do Norwegii znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy w łącznej ilości ok. 1 kilograma ukrytych w różnych otworach ciała,
 • na przestrzeni czerwca 2012 roku i lipca 2012 roku w Holandii w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, trzykrotnie ułatwiła innej osobie nabycie z Holandii do Norwegii środków odurzających w postaci kokainy w ten sposób, że przetransportowała swoim samochodem wymienioną z Hagi do Rotterdamu w celu umożliwienia jej tamże wprowadzenia kokainy do przewodu pokarmowego z zamiarem dalszego jej przemytu,
 • w okresie od czerwca 2012 roku do sierpnia 2012 roku w Holandii w zamiarze, aby inna osoba dokonała, czynu zabronionego, trzykrotnie ułatwiła innej osobie nabycie z Holandii do Norwegii środków odurzających w postaci kokainy w ten sposób, że przetransportowała swoim samochodem wymienioną z Hagi do Rotterdamu w celu umożliwienia jej tamże wprowadzenia kokainy do przewodu pokarmowego z zamiarem dalszego jej przemytu.

Nadto Sąd I instancji uznał oskarżoną winną tego, że w sierpniu 2012 roku w Holandii, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadała znaczną ilość środków odurzających w postaci kokainy i heroiny o łącznej wadze 2,5 kilograma.

            Za tak przypisane czynu oskarżonej wymierzono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 300 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 50 złotych. Orzeczono także przepadek korzyści majątkowej.

Apelację od wyroku wniosła obrona.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 kwiecień 2024 Magdalena Kukiełko