Dnia 17 maja 2012 roku, o godz. 12.20, na sali nr IV zostanie rozpoznana w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie apelacja pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, zasadzającego od Skarbu Państwa kwotę 8.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Sprawa dotyczy osoby, która w chwili aresztowania była między innymi biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie i został jej przedstawiony zarzut zabójstwa żony.

Pełnomocnik wnioskodawcy domaga się w apelacji zasądzenia dodatkowo kwoty 42.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 27.997,18 złotych tytułem odszkodowania za 8 dni aresztu.

Sprawa została zarejestrowana pod numerem II AKa 83/12.

Sąd Okręgowy zezwolił mediom na dokonanie utrwalenia przebiegu rozprawy na zasadach ogólnych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.