W dniu 25.10.2012r., o godz. 13.00, sala nr IV zostanie rozpoznana apelacja obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie nienależnego uzyskania na podstawie nierzetelnych i podrobionych dokumentów dotacji w kwocie 300.000 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych.

Zdaniem obrońców zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, iż zachowanie oskarżonych wyczerpało znamiona przestępstw i dlatego wnieśli o uniewinnienie oskarżonych lub uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sprawa została zarejestrowana pod numerem II AKa 194/12.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.