Na 13 grudnia 2012 roku, godzinę 1000 został wyznaczony nowy termin rozprawy w sprawie II Aka 194/12. Sprawa ta dotyczy nienależnego uzyskania na podstawie nierzetelnych i podrobionych dokumentów dotacji w kwocie 300.000 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych. Rozprawa odbędzie się na sali nr IV.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.