W dniu 20 listopada 2012 r. na sali nr II o godzinie 10.20 odbędzie się sprawa wytoczona przez właściciela jednej z agencji muzycznych przeciwko innym przedstawicielom białostockiej branży muzycznej o ochronę dóbr osobistych i zapłatę (I ACa605/12).

Przed Sądem Okręgowym powód domagał się uznania, że pozwani dopuścili się naruszenia jego dobrego imienia i prowadzonej przez niego agencji muzycznej.  W trakcie „Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011” nosili bowiem koszulki i transparenty z dyskredytującymi go napisami. Zażądał m.in. zobowiązania pozwanych do: zamieszczenia przeprosin na łamach Kuriera Porannego, zapłaty zadośćuczynienia na rzecz Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku i zaniechania w przyszłości naruszeń jego dóbr osobistych oraz zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 maja 2012 r. nakazał jednemu z pozwanych przeproszenie powoda we własnoręcznie napisanym liście, oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądził koszty procesu.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że podczas „Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011” część osób z obsługi, była ubrana w czarne koszulki z napisami: „UWAGA !!! Musisz Uciekać Artysto”, „UWAGA!!! Mała Upośledzona Agencja”, „POZDRAWIAMY Muzyczne Usługi Amatorskie”, „POZDRAWIAM Moich Ulubionych Amatorów”. Sąd ten przyjął, że hasła te były obraźliwe oraz odnosiły się do powoda, będącego osobą niepełnosprawną, jak również do jego działalności.

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji złożył powód.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.