Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11.04.2012 r. i przekazał temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawę przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi przychodni w Pułtusku (IIIAKa 197/12).

Sąd pierwszej instancji będzie zatem ponownie badać, czy oskarżeni wyłudzili od Narodowego Funduszu Zdrowia: co najmniej 16 712,89 zł na usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w związku z przekazaniem fałszywych deklaracji 244 osób o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej; 6 460 zł na 140 profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia oraz ponad 422 062,53 zł na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których nie wykonano.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.