8000 zł zadośćuczynienia za pogryzienie przez psa –  tak orzekł Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r., obniżając tym samym kwotę 15 000 zł przyznaną powodowi przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia  31 sierpnia 2012 roku (I ACa 810/12).

W pozostałym zakresie Sąd drugiej instancji oddalił apelację właścicielki psów. Poza tym strony nie będą musiały ponosić kosztów procesu za drugą instancję.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.