Sąd Apelacyjny odroczył bezterminowo sprawę Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku i autorki książki pt: „Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r.” o ochronę dóbr osobistych jednego z bohaterów tej książki (I A Ca 829/12).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.