Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2012r.

i zobowiązał prezesa firmy windykacyjnej z Łodzi do przeproszenia w liście dłużnika za rozpowszechnianie wśród kontrahentów i sąsiadów dyskredytujących informacji o jego sytuacji finansowej  w sposób naruszający jego dobre imię. Oddalił powództwo i apelacje pozwanych w pozostałym zakresie. Orzekł także o kosztach (IACa 793/12).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.