Sąd Apelacyjny oddalił apelacje stron od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 5 września 2012r. zasądzającego od miasta Ostrołęka dla byłej gimnazjalistki 70 000 zł zadośćuczynienia za cierpienia wywołane pobiciem przez uczniów na terenie Zespołu Szkół w Ostrołęce.

Poza tym Sąd drugiej instancji zniósł koszty procesu (I A Ca 859/12).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.