Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o konkursie na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w wymiarze 0,5 etatu) z dnia 31 lipca 2023 r. – sygnatura K.111.22.2023

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 lipca 2023 r. o konkursie na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (na zastępstwo) – sygnatura K.111.21.2023

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lipca 2023 r. o konkursie na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – sygnatura K.111.20.2023

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko menedżera usługi w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko menedżera usługi w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2023 r o konkursie na staż urzędniczy w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z miejscem wykonywania pracy w Łomży – sygnatura K.111.17.2023