Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z miejscem wykonywania pracy w Łomży

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (zajmującego się m.in. zamówieniami publicznymi - na staż urzędniczy) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

K.110-4/19.

 

Konkurs odwołany z dniem 11 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (zajmującego się m.in. zamówieniami publicznymi - na staż urzędniczy) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Wydłużono termin na składanie dokumentów do 28 marca 2019.

K.110-2/19.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku K.110-4/18.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku - K-110-5/18