Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych) w wymiarze 0,5 etatu.

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, który zostanie zatrudniony na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ogłoszenie o konkursie  na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora zajmującego się m.in. gospodarowaniem nieruchomością) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora) w Oddziale Finansowym Sadu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z miejscem wykonywania pracy w Łomży, w wymiarze 1 etatu) o numerze K.110-6/20

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora ds. bhp w wymiarze 0,25 etatu) o numerze K.110-5/20