Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Suwalskiego za rok 2021

Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Suwalskiego za rok 2020

Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Suwalskiego za rok 2019

Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Suwalskiego za rok 2018