Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Stanisław Bibułowicz
tel. 85 743 06 90

 

Inspektor ds. obronnych

Jan Sajewicz
tel. 85 743 05 68

 

Inspektor ds. BHP

Antoni Korzeniecki
tel. 603 702 434

Audytor wewnętrzny

Izabela Rutkowska-Bogaj
tel. 85 743 07 30
e-mail: audytor@bialystok.sa.gov.pl

Inspektor ochrony danych

Paweł Larkowski
tel. 85 743 07 42
e-mail: iod@bialystok.sa.gov.pl