Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Rafał Rokicki
tel. 85 743 06 90

 

Inspektor ds. obronnych

Jan Sajewicz
tel. 85 743 05 68

 

Inspektor ds. BHP

Katarzyna Zadykowicz
tel. 85 7430466

Inspektor ochrony danych

Elwira Poniatowicz
tel. 85 7430481
e-mail: iod@bialystok.sa.gov.pl