Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

---
tel. 85 743 06 90

 

Inspektor ds. obronnych

Jan Sajewicz
tel. 85 743 05 68

 

Inspektor ds. BHP

Katarzyna Zadykowicz
tel. 85 7430466

Audytor wewnętrzny

Izabela Rutkowska-Bogaj
tel. 85 743 07 30
e-mail: audytor@bialystok.sa.gov.pl

Inspektor ochrony danych

Paweł Larkowski
tel. 85 743 07 42
e-mail: iod@bialystok.sa.gov.pl