KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W SĄDZIE APELACYJNYM W BIAŁYMSTOKU

Katarzyna Kieżel

tel. 0 85 7430315

e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 j.t.) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku powołał Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku a Dyrektorami sądów apelacji białostockiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów apelacji białostockiej.

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy apelacji białostockiej.
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 j.t.).
  • Monitorowanie działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie realizacji obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez sądy apelacji białostockiej.

1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

2. Deklaracja dostępności

3. Powołanie koordynatora

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 23 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 25 luty 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie