Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta –  85 743 07 2

tel. 85 743 04 52
fax: 85 743 03 43
e-mail: cywilny@bialystok.sa.gov.pl
pok. 128

Przewodniczący Wydziału  - SSA Magdalena Natalia Pankowiec

pok. 130

Kierownik Sekretariatu - Barbara Basiel

pok. 128

 

Przedmiot działalności:

Rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego.

Prowadzone rejestry, ewidencje:

ACa - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw cywilnych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;
AGa - dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw gospodarczych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;
ACz - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;
AGz - dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;
ACo - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium ACa lub ACz;
AGo - dla innych spraw gospodarczych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium AGa lub AGz.

Wykazy:

S – dla skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,

WSC – dla skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.