Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta –  85 743 07 27

tel. 85 743 04 52
fax: 85 743 03 43
e-mail: cywilny@bialystok.sa.gov.pl
pok. 128

Przewodniczący Wydziału  - SSA Magdalena Natalia Pankowiec

pok. 130

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu. Wskazanie dokładnych godzin przyjęć nie jest możliwe z uwagi na inne obowiązku służbowe Przewodniczącego. W związku z czym rekomendowany jest uprzedni kontakt telefoniczny z Wydziałem celem zagwarantowania terminu.

Kierownik Sekretariatu - Barbara Basiel

pok. 128

 

Przedmiot działalności: 

Rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego.

Prowadzone rejestry, ewidencje:

ACa - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw cywilnych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;
AGa - dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw gospodarczych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;
ACz - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;
AGz - dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;
ACo - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium ACa lub ACz;
AGo - dla innych spraw gospodarczych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium AGa lub AGz.

Wykazy:

S – dla skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,

WSC – dla skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 05 marzec 2021 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 05 marzec 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 marzec 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 marzec 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie