Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Łomżyńskiego za rok 2020

Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Łomżyńskiego za rok 2019

Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Łomżyńskiego za rok 2018

Oświadczenia majątkowe sędziów Okręgu Łomżyńskiego za lata 2016 i 2017