Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2020

Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2019

Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2018

Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za lata 2016 i 2017