Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Sukcesywne dostawy licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji białostockiej - G-241-12/17.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie na potrzeby sądów apelacji białostockiej sześciu systemów zabezpieczających sieć komputerową oraz jednego systemu zarządzania posiadanymi i zamawianymi urządzeniami w ramach apelacji białostockiej.

Dostawa klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim i Sądzie Rejonowym w Łomży.

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56. 

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

Dwudziestoczteromiesięczna ochrona fizyczna budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Podkategorie