Sąd Apelacyjny w Białymstoku otrzymał w zarząd na czas nieoznaczony zabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1777/2 o powierzchni 3542 m2, z przeznaczeniem na swoją siedzibę.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.