Sąd Apelacyjny powołany jest do rozpoznawania w drugiej instancji środków odwoławczych: apelacji i zażaleń od orzeczeń wydawanych przez Sądy Okręgowe: wyroków i postanowień.

• I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,

• II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego,

• III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• IV Wydział Wizytacji - do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością administracyjną sądów okręgowych i rejonowych.
W przypadkach określonych w ustawie działa jako sąd pierwszej instancji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 16 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz