Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu. Więcej informacji na poniższej stronie.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 20 grudzień 2021 Bartosz Stankiewicz