Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wraz z wejściem w życie przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1860), nazywanej dalej „ustawą zmieniającą” oraz Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nr A.0212.32.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku przyjmuje się do stosowania postanowienia zebrane w dokumencie „Zasady współadministrowania” będące rezultatem wspólnych uzgodnień dokonanych zgodnie z wymogami art. 26 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku ze wspólnym przetwarzaniem danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych przez współadministratorów tj. sądy powszechne z obszaru całego kraju oraz Ministra Sprawiedliwości.

Załącznik nr 1 (Plik pdf, 264.24 KB)

Załącznik nr 2 (Plik pdf, 497.32 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
02 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
02 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie