Składający petycję1

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Informacje dodatkowe

-

01.07.2016

Opublikowanie na stronie BIP Sądu informacji o drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych zakupionych w postępowaniu ZP-10/2015, prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Odwzorowanie_petycji.pdf

Treść petycji zawarta na stronie 2 odwzorowania cyfrowego (wniosek I odrębny).

Petycja załatwiona odmownie

 

15.07.2021

Wprowadzenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w Portalach Informacyjnych Sądów Powszechnych

Odwzorowanie_petycji.docx

Petycja w zakresie pkt. 1 przekazana wg. właściwości
do Ministerstwa Sprawiedliwości;

Petycja w zakresie pkt. 2 załatwiona odmownie.

 

1 imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana - w przypadku zgody na umieszczenie na stronie internetowej tych danych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 lipiec 2021 Bartosz Stankiewicz