W nieskomplikowanych sprawach cywilnych, w których nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego mogą Państwo skorzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Ten nowy rodzaj postępowania sądowego, dzięki wykorzystaniu techniki teleinformatycznej ma pomóc Państwu w sprawnej realizacji praw. Jego celem jest bowiem maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda), a następnie podstawy egzekucji sądowej, czyli tytułu wykonawczego (art. 782 § 2 k.p.c. oraz art. 783 § 4 i 5 k.p.c.).

Zasady tego szybkiego procesu regulują przepisy o postępowaniu upominawczym, tj. art. 4971 k.p.c. i nast. z odrębnościami wynikającymi z art. 50528 - art. 50537 k.p.c. Zostało ono wprowadzone w Polsce od dnia 1 stycznia 2010r., na mocy przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156).

Sprawy rozstrzyga drogą elektroniczną E-Sąd, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Przed tym sądem mogą być dochodzone roszczenia - z uwagi na ograniczenia natury technicznej - w wysokości do 100.000.000 (sto milionów złotych). Dostęp do e-Sądu mogą Państwo uzyskać poprzez portal www.e-sad.gov.pl

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma formę elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu: www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poradnikami, które przybliżą Państwu zasady Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU):

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

Poradnik dla powoda

Poradnik dla pozwanego

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.