Składający petycję1

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Termin oczekiwania na dalsze petycje w tej samej sprawie

Sposób rozstrzygnięcia petycji

 -

 5.10.2018

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych dot. kredytów złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych sędziom

Odwzorowanie_petycji.pdf

 25.10.2018 r.

Rozstrzygnięcie.pdf

 -

 8.10.2018

Petycja o udostępnienie
materiałów informacyjnych dot. kredytó złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych sędziom

Odwzorowanie_petycji.pdf

 25.10.2018 r.

Rozstrzygnięcie.pdf

 

1 imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana - w przypadku zgody na umieszczenie na stronie internetowej tych danych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.