Skład Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:


1) Krzysztof Adamiak - Prezes SA, Przewodniczący Kolegium,
2) Ewa Kołodziej-Dubowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z 31 maja 2024 r. funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku od dnia 30 maja 2024 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 29 listopada 2024 r.) wykonuje Przewodniczący VIII Wydziału Karnego Odwoławczego Sędzia Sądu  Okręgowego w Białymstoku Marek Wasiluk,
3) Wiesława Kozikowska – Prezes Sądu Okręgowego w Łomży,
4) Rafał Jerka - Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie,
5) Grażyna Załęska – Bartkowiak – Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
6) Jacek Przygucki – Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

 

Kompetencje:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, wizytatorów oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego,
  3. wyraża opinię o podziale czynności sędziów w Sądzie Apelacyjnym,
  4. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  5. wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
  6. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
  7. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  8. analizuje oświadczenia o stanie majątkowym sędziów,
  9. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 04 sierpień 2022 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 październik 2023 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 czerwiec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie