Skład Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

1) Krzysztof Adamiak - Prezes SA, Przewodniczący Kolegium,
2) Ewa Kołodziej-Dubowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku,
3) Jan Leszczewski – Prezes Sądu Okręgowego w Łomży,
4) Michał Lasota – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z 12 marca 2024 r. funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie od dnia 11 marca 2024 r. ( nie dłużej jednak niż do dnia 10 września 2024r.) wykonuje Sędzia Sądu  Okręgowego w Olsztynie Wacław Bryżys.
5) Jarosław Tekliński - Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z 03 kwietnia 2024 r. funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce od dnia 3 kwietnia 2024 r. ( nie dłużej jednak niż do dnia 2 października 2024r.) wykonuje Wiceprezes Sądu  Okręgowego w Ostrołęce Artur Zbigniew Bobiński.
6) Jacek Przygucki – Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Kompetencje:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, wizytatorów oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego,
  3. wyraża opinię o podziale czynności sędziów w Sądzie Apelacyjnym,
  4. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  5. wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
  6. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
  7. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  8. analizuje oświadczenia o stanie majątkowym sędziów,
  9. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 04 sierpień 2022 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 październik 2023 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie