Skład Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

1) Krzysztof Adamiak - Prezes SA, Przewodniczący Kolegium,
2) Jolanta Korwin-Piotrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku,
3) Jan Leszczewski – Prezes Sądu Okręgowego w Łomży,
4) Michał Lasota – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie,
5) Tomasz Deptuła – Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
6) Jacek Sowul – Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Kompetencje:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, wizytatorów oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego,
  3. wyraża opinię o podziale czynności sędziów w Sądzie Apelacyjnym,
  4. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  5. wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
  6. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
  7. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  8. analizuje oświadczenia o stanie majątkowym sędziów,
  9. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 04 sierpień 2022 Przemysław Jałoza