Skład Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

1) Krzysztof Adamiak - Prezes SA, Przewodniczący Kolegium,
2) Jolanta Korwin-Piotrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku,
3) Jan Leszczewski – Prezes Sądu Okręgowego w Łomży,
4) Michał Lasota – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie,
5) Jarosław Tekliński – Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
6) Jacek Sowul – Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Kompetencje:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, wizytatorów oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego,
  3. wyraża opinię o podziale czynności sędziów w Sądzie Apelacyjnym,
  4. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  5. wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
  6. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
  7. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  8. analizuje oświadczenia o stanie majątkowym sędziów,
  9. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 04 sierpień 2022 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie