ZARZĄDZENIE NR A-022-97/22/A Prezesa i Dyrektora  Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu wsparcia działalności koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku NR 022/35/21/A z dnia 18 marca 2021 roku.

17 czerwca 2022 r. (piątek) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku jest dniem wolnym od pracy.
11 czerwca 2022 r. (sobota) jest dniem pracy.


ZARZĄDZENIE NR 022/128/21/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 listopada 2021 r.

Z powodu choroby sędziego termin rozprawy w sprawie dotyczącej zabójstwa na terenie ogródków działkowych w Olsztynie wyznaczony na dzień 9 maja 2022r., godz.10:30  s. IV  (sygn. akt II AKa 266/21) został odwołany.

W dniu 02.05.2022 r. Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Białymstoku będzie czynne w godz. 8.00 – 15.00.

W dniu 25.04.2022 r. Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Białymstoku będzie czynne w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacyjnego znajdują się w dokumencie Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Wirtualnego Asystenta, formularzy rezerwacyjnych i kontaktowych.

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konkursu na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z linkiem do następującej strony MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc.

 

Uznając potrzebę stałego monitorowania ofiar przestępstw oraz konieczność działań na rzecz poprawy ich położenia, Ustawodawca ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Ten dzień, jak i związane z nim obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” mają zwrócić uwagę na potrzeby osób pokrzywdzonych oraz przynieść im skuteczną pomoc, również w postaci bezpłatnych porad prawnych. W obchody włączane są nie tylko sądy, ale również prokuratury, jednostki Policji, samorządy radcowskie i adwokackie oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, a finansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie Funduszu Sprawiedliwości znajdują się informację o miejscach, w których udzielana jest pomoc: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ .

Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Włączając się w obchody cyklicznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
w dniach 21-27 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku organizuje dyżury asystentów sędziów, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej i fachowej porady prawnej.

Dyżury będą prowadzone od 21 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. w godzinach od 12:00 do godziny 14:00 - ze względu na sytuację epidemiologiczną wyłącznie telefonicznie.

W przypadku chęci skorzystania z tej formy wsparcia prosimy o skontaktowanie się Biurem Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pod numerem telefonu 85 743 07 27.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, które pragną poszukać pomocy w innych sądach obszaru apelacji białostockiej informacje o takiej możliwości powinny odnaleźć na stronie internetowej danego sądu.

Plakat Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym