Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza asystentów sędziego z Sądu Okręgowego w Białymstoku zainteresowanych pełnieniem czynności w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 155e § 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217) do nadsyłania w terminie do dnia 18 września  2023 r. swoich zgłoszeń wraz z oświadczeniem – za pośrednictwem swojego pracodawcy - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217) do nadsyłania w terminie do dnia 30 września  2023 r. zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217) do nadsyłania w terminie do dnia 31 sierpnia  2023 r. zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku jest dniem wolnym od pracy.
Dzień 26 sierpnia 2023 r. (sobota) jest dniem pracy.

ZARZĄDZENIE NR 022/131/22/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uprzejmie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze strony internetowej, której nadrzędnym celem ma być ułatwienie dostępu do istotnych informacji z zakresu informatyzacji sądów powszechnych, w tym między innymi o sztucznej inteligencji.

Strona funkcjonuje pod adresem:

https://www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl/

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217) do nadsyłania w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl