W dniach 26 lipca i 2 sierpnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt Sądu Apelacyjnego czynne będą w godz. 8.00 – 15.00.

ZARZĄDZENIE NR 022/91/21/A

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa interesantów i pracowników Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 (koronawirusa)

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zainteresowanych orzekaniem w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) lub na podstawie art. 77 § 9 przywołanej wyżej ustawy do nadsyłania zgłoszeń na adres kadry@bialystok.sa.gov.pl

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Zarządzeniem nr 022/82/21/A z dnia 10 czerwca 2021 uchylił Zarządzenie nr 022/52/20/A z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby osób mogących przebywać na salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 022/4/21/A  Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego z dnia 14 stycznia 2021  4 czerwca 2021 (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 12 czerwca 2021 (sobota).

Sąd Apelacyjny informuje, że z powodu awarii technicznej faks o nr 85 7329001 nie działa do odwołania.

4 maja 2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. – Zarządzenie Nr 022/4/21/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2021 r.

19 kwietnia 2021 Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt Sądu Apelacyjnego czynne będą w godz. 8.00 – 15.00