„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22 – 28 lutego 2021 r.

W krajach Unii Europejskiej co roku 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 r., a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

                   Sąd Apelacyjny w Białymstoku poszukuje referendarzy i starszych referendarzy sądowych z Apelacji Białostockiej zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności referendarza w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku na podstawie art. 151a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072)

Z dniem 29 stycznia 2021r. Minister Sprawiedliwości powołał na stanowisko  Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Panią Grażynę Lewicką.

Z dniem 28 stycznia 2021r. wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku kończy Pani Zofia Kukla. Funkcję tę pełniła od 2002r., wykonując zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji białostockiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020r. kasa będzie nieczynna i  nie będzie prowadzona sprzedaż znaków opłaty sądowej

14 grudnia 2020 r. Biuro Obsługi Interesanta i  Czytelnia Akt czynne będą do godz. 15.00.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 022-6/20/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15 stycznia 2020 r. 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W związku z przedłużającymi się utrudnieniami powstałymi w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z Sądem Apelacyjnym możliwy jest pod następującymi numerami telefonii komórkowej: