W związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w dniu dzisiejszym (01.12.2020 r.) mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i w przypadku ich wystąpienia zachęcamy do innych form kontaktu np. na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Interesantów - boi@bialystok.sa.gov.pl

OŚWIADCZENIE   W SPRAWIE  DOSTĘPNOŚCI

Sąd Apelacyjny w Białymstoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku http://bialystok.sa.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informujemy, że w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku pozytywnie zakończono testy systemu umożliwiającego przeprowadzenie rozprawy - w sprawach rozpoznawanych według przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Komunikat o zmianie terminu III etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora ds. bhp) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (sygnatura konkursu - K.110-5/20)

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Informujemy, że w dniach 28 - 30 października 2020 r. odwołane zostały następujące terminy rozpraw (w tym publikacje wyroków) w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Dotyczy to rozpraw w następujących sprawach:

  1. w dniu 28 października 2020 r. w sprawie

- I ACa 592/19

  1. w dniu 29 października 2020 r. w sprawach

- I ACa 867/19

- I ACa 828/19

- I ACa 242/20

- I ACa 309/20

- I ACa 827/19

- I ACa 289/20

- I ACa 98/19

- I AGa 130/19

  1. w dniu 30 października 2020 r. w sprawach

- I ACa 487/19

- I ACa 861/19

- I ACa 162/20

- I ACa 814/19

- I AGa 15/20

- I AGa 9/20

- I AGa 99/20

- I AGa 100/20

Informujemy, że odwołano następujące terminy rozpraw w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie wyłonienia trzech kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Szczegóły znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz na stronie internetowej: http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc