Stosownie do art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.365) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje. Ogłoszenie zawiera informację o:

  1. organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
  2. dacie powołania;
  3. miejscu służbowym (siedzibie sędziego).

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Adamiak Krzysztof
Bagiński Sławomir
Chojnowska Jadwiga
Chojnowski Krzysztof
Czaban Halina
Czapka Andrzej Edward
Dobrowolski Bogusław Janusz
Dunikowski Jacek
Hryniewicka Brandeta Bogumiła
Kamińska Alina
Kamiński Jarosław Marek
Kulik Leszek Wojciech
Łapińska Iwona
Małkiński Dariusz
Orechwa-Zawadzka Barbara
Pankowiec Magdalena Natalia
Skrodzki Grzegorz
Sołowińska Alicja
Suchcicka Teresa
Sulima Janusz
Suter Bogusław
Szczurewski Jerzy
Szponar-Jarocka Bożena
Szymanowski Marek
Wojtasiak Beata
Wołosik Sławomir
Wołosowicz Grażyna
Zarzecka Dorota Elżbieta

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 26 sierpień 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 wrzesień 2021 Przemysław Jałoza Porównanie