Sąd urzęduje w godzinach:

poniedziałek – piątek   7.30 – 15.30


Biuro podawcze jest czynne:

poniedziałek – piątek   8.00 – 15.00


Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:

poniedziałek   8.00 – 18.00
wtorek - piątek   8.00 – 15.00
tel. 85 743 07 27


Czytelnia akt jest czynna:

poniedziałek   8.00 – 18.00
wtorek - piątek   8.00 – 15.00
tel. 85 743 07 26

Interesanci, chcący skorzystać z przeglądania akt sądowych w poniedziałki po godzinie 15.00, winni zamówić je osobiście lub telefonicznie (85 7430-726) wcześniej lub najpóźniej do godziny 14.00 w dany poniedziałek.


Kasa jest czynna:

poniedziałek – piątek  8.30 - 14.30 z przerwą w godzinach 12.00-13.00
pok. 121

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.