Plany działalności

 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2020 -pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/139/19/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2020 -pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2019 -pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/243/18/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2019 -pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2018 -pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/210/17/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2018 -pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2017 -pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/224/16/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2017 -pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2016 - pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/235/A/2015. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2016 pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2015 - pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/203/A/14. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2015 pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2014 - pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/174/A/13. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2014 pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2013 - pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/150/DSA/12. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2013 pobierz (pdf)
 • Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2012 - pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa 022/29/DSA/10 w sprawie planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rok 2011. - pobierz (pdf)

Sprawozdania z wykonania planu działalności

 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2019- pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2018- pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2017- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/48/18/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2017 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2016- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/54/17/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2016 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2015- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/47/16/A. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2015 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2014- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/74/A/15. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2014 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2013- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/42/A/14. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2013 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2012- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/44/DSA/13. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2012 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2011- pobierz (pdf)
 • Zarządzenie Prezesa nr 022/20/DSA/12. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2011 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011pobierz (pdf)

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011- pobierz (pdf)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za rok 2010. - pobierz (pdf)

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.