Prezes Sądu Apelacyjnego

Krzysztof Adamiak - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

Magdalena Natalia Pankowiec - Przewodniczący Wydziału
Elżbieta Barbara Bieńkowska
Elżbieta Borowska
Jadwiga Chojnowska
Jarosław Marek Kamiński
Elżbieta Kuczyńska 
Beata Wojtasiak
Grażyna Wołosowicz
• Iwona Łapińska – del. do Ministerstwa Sprawiedliwości od 22.10.2012 r. na czas nieokreślony
Bogusław Suter - Z-ca Przewodniczącego

II Wydział Karny

Jacek DunikowskiPrzewodniczący Wydziału
Halina Czaban
Alina Kamińska
Andrzej Edward Czapka - Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
Janusz Sulima - Rzecznik Prasowy
Jerzy Szczurewski

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Bożena Szponar-Jarocka - Przewodniczący Wydziału 
Alicja Sołowińska 
Barbara Orechwa-Zawadzka
Dorota Elżbieta Zarzecka
Sławomir Bagiński - Z-ca Przewodniczącego
Teresa Suchcicka

IV Wydział Wizytacji

Sławomir Wołosik - Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału
Krzysztof Chojnowski - Wizytator ds. Cywilnych i Rodzinnych
Dariusz Małkiński - Wizytator ds. Cywilnych i Rodzinnych
Marek Szymanowski - Wizytator ds. Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Brandeta Bogumiła Hryniewicka - Wizytator ds. Karnych
Leszek Wojciech Kulik - Wizytator ds. Karnych
Bogusław Janusz Dobrowolski - Z-ca Przewodniczącego, Wizytator ds. notarialnych, egzekucyjnych i gospodarczych

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.