Informujemy, że w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku pozytywnie zakończono testy systemu umożliwiającego przeprowadzenie rozprawy - w sprawach rozpoznawanych według przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Instrukcja korzystania z rozwiązania stosowanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku dostępna jest w załączeniu.

W ramach pomocy dla obywateli można kontaktować się z centrum pomocy systemów informatycznych sądów powszechnych:
nr tel: 71 748 96 00

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uprzejmie informuje o możliwości uzyskania informacji odnośnie wideokonferencji lub sprawdzenia statusu sprawy (planowana, w toku, przerwa, zakończona). W celu uzyskania powyższych informacji związanych tylko i wyłącznie z wokandą i wideokonferencją w przeglądarce należy wpisać adres:

https://vc.bialystok.sa.gov.pl/wokandasabialystok

Istnieje również możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od pracownika Biura Obsługi Interesanta w formie chatu.

Przed połączeniem prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją połączenia z operatorem w sprawie wideokonferencji”.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 grudzień 2020 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie