Informujemy, że w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku pozytywnie zakończono testy systemu umożliwiającego przeprowadzenie rozprawy - w sprawach rozpoznawanych według przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Instrukcja korzystania z rozwiązania stosowanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku dostępna jest w załączeniu.     

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie