W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji proponowane są dwa alternatywne rozwiązania oparte o systemy Jitsi i Avaya Scopia (nie ma możliwości połączeń pomiędzy tymi systemami).

Połączenia realizowane przez system Jitsi wykonywane są za pomocą przeglądarki internetowej.

Uczestnik spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem zostaje poinformowany o terminie rozprawy zdalnej oraz otrzymuje link do spotkania. Uruchomienie linku w przeglądarce otwiera stronę z zaplanowaną wideokonferencją.

Alternatywne połączenie może zostać zrealizowane przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji SCOPIA.

Aplikacja SCOPIA umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach z poziomu dowolnego komputera, tabletu lub smartfonu, z użyciem standardowego łącza internetowego. Instalacja oprogramowania do wideokonferencji na komputerze użytkownika odbywa się jednorazowo, automatycznie bez potrzeby posiadania uprawnień administratora.

Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej wideokonferencji zainicjowanej przez sąd orzekający podając jej numer oraz PIN (dla konferencji zdefiniowanych jako konferencje z autoryzowanym dostępem).

Zasady przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń organizowanych przez sądy powszechne przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku dostępne są tutaj: https://wroclaw.sa.gov.pl/wideokonferencje,m,mg,385

W ramach pomocy dla obywateli można kontaktować się z centrum pomocy systemów informatycznych sądów powszechnych:
nr tel: 71 748 96 00

Istnieje również możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną na adres cpw@wroclaw.sa.gov.pl

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uprzejmie informuje o możliwości uzyskania informacji odnośnie wideokonferencji lub sprawdzenia statusu sprawy (planowana, w toku, przerwa, zakończona). W celu uzyskania powyższych informacji związanych tylko i wyłącznie z wokandą i wideokonferencją w przeglądarce należy wpisać adres:

https://e-konf.wroclaw.sa.gov.pl/wokandasabialystok

Po uruchomieniu powyższego linku istnieje również możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od pracownika Biura Obsługi Interesanta w formie chatu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 grudzień 2020 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 czerwiec 2023 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 czerwiec 2023 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 lipiec 2023 Radosław Świsłocki Porównanie