Właściwość rzeczowa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Do zakresu właściwości rzeczowej Sądu Apelacyjnego należy:

  1. rozpoznawanie w drugiej instancji środków odwoławczych: apelacji i zażaleń od orzeczeń wydawanych przez Sądy Okręgowe: wyroków i postanowień.
  • I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
  • II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego,
  • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • IV Wydział Wizytacji - do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością administracyjną sądów okręgowych i rejonowych.

W przypadkach określonych w ustawie działa jako sąd pierwszej instancji.

 

Właściwość miejscowa Sadu Apelacyjnego w Białymstoku:

Sąd Okręgowy w Białymstoku - https://bialystok.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Olsztynie - https://olsztyn.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Łomży - https://www.lomza.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Suwałkach - https://suwalki.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Ostrołęce - https://ostroleka.so.gov.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 16 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 28 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie